#01
интернет е потопът
и всеки си построява
свой дървен ковчег
в който
спасява
само тварите
които му харесват