#13
предсказуем си
като класическа механика

будиш се ставаш ядеш
отслабваш катерейки ескалатора


част си от
   колективната
     дигитална
        солидарност
          при злополука


рационален си
атеист, но

понякога
пишеш поеми

понякога
чуваш гласове

с думата глупости
похлупваш
гледната точка на
електроните

така и не се осмеляваш
да не бъдеш себе си