#21

header {
  пожелаваме си: 'лека нощ';
  систематично;
  един [отваря скобата;
  друг я затваря];
} 
main {
  така работи кодът;
  програмираме връзката си;
  дефинираме:
    х = променливи,
    функции(),
    for (i = 0; i = 365; i++) {
      цикли;
    };
  подобряваме алгоритмите;
  обновяваме базата данни;
  
  хората се смеят
  любовта не била викат
  труд рутина правила
  а някакво си
  хлъзгаво усещане за китни пролетни поля
  или вулкан в чаша кафе;
}
footer {
  защо тогава
  при нас работи
  а при тях – не?
}