#3
компромиси
имаме избор
две успоредни прави
завинаги една до друга
без пресечна точка
или
две прави устремени
да се срещнат веднъж
само за да продължат
да се отдалечават вечно

а няма ли друга геометрия
угъване на пространството
измерение на заедност

а може да сме криви
двойно сплетени спирали
неразличими драсканици
отрекли се от формата си
в името на това
да бъдат нарисувани
без да се вдига
моливът от листа
        
добави своите криви