март: словесна геометрия

парабола, π, матрични игри на думи

/написано в pilish – броят на буквите в думите отговаря на поредната цифра от безкрайната десетична дроб пи

/ред по ред и стълб по стълб